Informace o projektu

Jaké je téma projektu?

Školní prostředí na území Protektorátu Čechy a Morava a odtrženého československého pohraničí v letech 1938-1945.

Jaký je cíl projektu?

Přiblížit mladým generacím projevy totalitního režimu na příkladu školního prostředí v protektorátu a oblastí Československa připojených v roce 1938 k Německu, vést mládež ke kladnému vztahu k demokratickému systému a podílet se na vybudování jejích postojů odmítajících rasismus, xenofobii, nacionalismus, antisemitismus a další formy nesnášenlivosti a intolerance ve společnosti.

Kdo se může do projektu zapojit?

Jednotlivci (žáci, studenti) a školní kolektivy všech typů škol nacházejících se na území České republiky (samostatně či pod dohledem svých učitelů).

Jaké jsou možnosti zapojení se do projektu?

1/ Vlastním badatelským projektem:

Tato možnost je určená jednotlivcům a školním kolektivům, které pod vedením organizátorů projektu (viz níže) mohou zpracovávat badatelský projekt na dílčí téma, jež si zvolí. Společně vytvoříme webovou prezentaci informující o výsledcích bádání a případně také výstavní panel.

2/ Vypracováním školní práce:

Pokud budete psát školní práci (ročníkovou, seminární, bakalářskou nebo diplomovou) tematicky spojenou s obsahem našeho projektu, nabízíme možnost konzultace s odborníky na dané téma z výše uvedených institucí. Pokud bude vaše práce kvalitní, bude vám nabídnuto publikování její části v odborném tisku. Společně také vytvoříme webovou prezentaci informující o výsledcích vašeho bádání a případně také výstavní panel.

3/ Přípravou a realizací výstavy o vaší škole v letech 1938 - 1945

Tato možnost je určená jednotlivcům a školním kolektivům, které se nemohou nebo nechtějí do projektu zapojit výše uvedenými způsoby. Pod naším vedením a za naší podpory mohou připravovat putovní výstavu o své škole v letech 1938-1945.

4/ Prostřednictvím přihlášení se do soutěže ve středoškolské odborné činnosti (SOČ):

Pokud si vyberete téma pro svoji soutěžní práci ze seznamu navrženém Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) do soutěže v SOČ, které se týká školství v letech 1938-1945, budete ji moci zpracovávat pod vedením odborníků z organizátorských institucí. Pokud bude vaše práce kvalitní, bude vám nabídnuto její publikování v odborném tisku. V případě dalšího zájmu vašich spolužáků budeme s nimi práci za vašeho přispění dále rozvíjet, například formou webové prezentace či výstavního panelu. Bližší informace o vyhlášených tématech NIDV pro soutěž v SOČ naleznete na webu soutěže SOČ.

Jaká mohou být zvolena témata badání? 

Ti, kteří se zapojí do projektu jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, si mohou zvolit jakékoliv téma (historii konkrétní školy, příběh učitele, učitelského sboru, žáka, školních tříd, školníků a jiných zaměstnanců školy, způsoby vyučování, vzhled a výzdoba tříd apod.) spojené se školstvím na území  protektorátu či odtrženého pohraničí v letech 1938-1945. Práci či výstavu nemusejí zpracovávat ve vztahu ke školnímu prostředí přímo ve svém bydlišti, i když to je samozřejmě povětšinou nejjednodušší, ale mohou si téma zvolit ve spojitosti s jakýmkoliv místem na území dnešní České republiky.

Jaká je dosavadní historie projektu?

Projekt začal ve školním roce 2015-2016 a dosud se do něj přihlásilo téměř dvacet týmů a jednotlivců ze základních a středních škol v České republice. Zatím 15 týmů pod metodickým vedením svých pedagogů a odborných pracovníků organizátorských institucí vytvořilo scénáře k výstavním panelům, na kterých jsou představeny výsledky jejich výzkumu. Z těchto panelů byla vytvořena ucelená putovní výstava, která byla prezentována poprvé na jaře 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle toho byl také v roce 2018 vytvořen web projektu, na kterém jsou prezentovány výsledky a průběh bádání doposud zapojených školních týmů.

Projekt byl ve své první fázi (v roce 2016) podpořen grantem obdrženým od mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience se sídlem v USA.

Instalaci výstavy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a vytvoření webu projektu finančně podpořil Nadační fond obětem holokaustu.

Výstava byla doposud k vidění v těchto místech: Praha (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy), Morkovice u Kroměříže (ZŠ), Uherské Hradiště (Gymnázium), Svatobořice-Mistřín (ZŠ), Židlochovice (Gymnázium), Modřice u Brna (ZŠ), Moravské Budějovice (Gymnázium), České Budějovice (Jihočeská univerzita, ZŠ v ulici Oskara Nedbala), Příbram (ZŠ v Jiráskových sadech, Státní okresní archiv v Příbrami), Plzeň (Gymnázium L. Pika), Radnice (městské muzeum), Milovice (městský úřad), Kutná Hora (kulturní centrum), Hlízov (obecní úřad), Pardubice (ZŠ Svítání, Zámeček), Skuteč (muzeum), Telč (Národní památkový ústav) a Šluknov (zámek).

Tvorbu webové prezentace projektu podpořil také Nadační fond obětem holokaustu.

Kdo projekt organizuje?

Organizátory projektu jsou v současné době Památník Terezín (PT), Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) za podpory Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). V letech 2015 až 2018 byl aktivním partnerem projektu také Institut Terezínské iniciativy (ITI).

Jak se do projektu přihlásit?

Obraťte se na kontaktní adresu zde a napište nám.

Facebookové stránky projektu ZDE.

 

Ve spolupráci s organizací International Coalition of Sites of Conscience jsme vytvořili tzv. Toolkit neboli příručku k projektu Školákem ve válečných letech, která obsahuje popis jednotlivých částí projektu, které organizátoři a účastníci projektu podnikli. Pro ostatní může tento Toolkit sloužit jako inspirativní zdroj informací k vytvoření vlastního projektu!

Příručka je dostupná v angličtině ZDE 

800x800_terezin
FA-687_033