Náš tým z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň pracoval na projektu Školákem ve válečných letech v tomto složení: Natálie Chejnovská, Jana Šindelářová, Anna Štemberová a Jakub Vlach, pod vedením paní učitelky
PaedDr. Renaty Teršové.

Naše silná čtyřka: Jana Šindelářová, Natálie Chejnovská, Anna Štemberková a Jakub Vlach v Terezíně, červen 2016.