Střípky ze školní kroniky

Zde jsou některé zajímavosti ze školní kroniky z období let 1938–1945.

foto_1

Školní kroniku jsme si pročetli v badatelně Archivu města Plzeň, jaro 2016.

Školní rok 1938 – 1939
Školní rok 1939 – 1940
Školní rok 1941 – 1942
Školní rok 1942 – 1943
Školní rok 1944 – 1945

Školní rok 1938-1939

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok byl zahájen ředitelem Václavem Karasem, který popřál učitelskému sboru spokojenost, zdraví a dobré nervy v těžké mezinárodní situaci.

 

POVOLÁNÍ NA VOJENSKÁ CVIČENÍ:

  1. září- učitelé Emanuel Beneš a Jaroslav Chvosta
  2. září- ředitel Václav Karas a učitel Josef Pitterman

Po mobilizaci se všichni vrátili.

 

ZMĚNA V UČITELSKÉM SBORU:

Státní učitelstvo bylo z postoupeného území přemisťováno do vnitrozemí a na naši školu přišlo několik nových učitelů.

 

BIOGRAFICKÁ PŘEDSTAVENÍ:

Konala se biografická představení ve Hvězdě, odchod byl spojen s pochodovým cvičením, promítaly se filmy Poslední cesta prezidenta Osvoboditele a Okolí Prahy. 22. března 1939 se promítaly filmy Muž z Aranu (poučný film o životě rybářů na moři z roku 1934) a Letecké síly Itálie a jiné.

 

  1. BŘEZEN 1939 - PLAVECKÉ ZÁVODY

Konaly se plavecké závody měšťanských škol v městských lázních. Zúčastnily se ho III. A IV. ročníky.

 

Školní rok 1939-1940

REVIZE UČEBNIC:

Byly prohlédnuty „všecky“ knihy, závadné vyřazeny, vybrané knihy revizní komise dovolila užívati po některých škrtech.

 

ZÁVADNÉ OBRAZY:

Závadné obrazy (legionářské, dr. Beneše aj.) byly po nařízení zničeny a jejich seznam byl předložen  školní radě. Též znaky bývalé republiky byly vyňaty z inventářů a uloženy ředitelem ve zvláštní skříňce na chodbě.

 

ZÁKAZ VÝPŮJČEK ZE ŽÁKOVSKÉ A UČITELSKÉ KNIHOVNY:

Bylo zastaveno půjčování knih z učitelské a žákovské knihovny. Závadné knihy byly vyřazeny, zapečetěny a uloženy v ředitelně. Některé byly přímo předloženy komisi k dodatečné revizi.

 

VÝDEJNA SPOTŘEBNÍCH LÍSTKŮ:

Mimořádná doba si vyžádala, aby na potraviny, šatstvo i topivo byly vydávány spotřební lístky. Zřízeny výdejny v jednotlivých školních budovách.

 

NEDOSTATEK MÍSTNOSTÍ:

Na škole bylo celkem zapotřebí 15 učeben, takže za učebnu bylo nutno použít i učebnu kreslírny a fyzikální posluchárny. Pro jednu třídu (II.C) učebna nezbyla, ta se střídala v učebnách tříd, které měly zrovna tělovýchovu (pohyblivá třída). Ke shromažďování jim byla určena jídelna vedle kuchyně.

 

MRAZY A OPATŘENÍ TOPIVA:

Následkem velkých mrazů, až -23°C a nedostatku topiva prodlouženy vánoční prázdniny do 7. 1. 1940. Nedostatek topiva způsobil omezení vytápění školy na polovinu a tím bylo omezeno vyučování. Nevytápí se tělocvična a sprchy. Jsou dni, kdy musí děti sedět v učebně v zimním kabátě. Dále pak byly prodlouženy i pololetní prázdniny.

 

VÝROČÍ PROTEKTORÁTU:

  1. března 1940 vzpomněly školy na výročí zřízení Protektorátu podle pokynů, jež byly v tomto směru vydány. V ten den se žactvo shromáždilo ve třídách, aby v první vyučovací hodině vyslechlo projev, jehož text obdržely všechny školy.

 

ŠKOLNÍ ROK 1941-1942

Vánoční prázdniny od 22. 12. 1941 prodlouženy až do 14. 2. 1942, kvůli nedostatečnému vytápění školy.

 

  1. 7. 1942 vydáno vysvědčení a proveden sběr odpadků, které byly odevzdány firmě Strnad k dalšímu zpracování.

 

ŠKOLNÍ ROK 1942-1943

 

Na začátku školního roku bylo k dispozici pouze 7 tříd kvůli rekonstrukci školy. Kvůli tomu bylo propuštěno několik učitelů.

 

Proběhl Den spořivosti. Žáci byli seznámeni se základy spoření a 208 žáků dostalo od Městské spořitelny spotřebitelské knížky s vkladem 20 000,-.

 

Od 15. října probíhaly kurzy německého jazyka, kterých se povinně účastnil celý učitelský sbor.

 

Příděl mýdla dětem, které odevzdaly 5 kilogramů kostí.

 

Březen 1943 – nálety na Plzeň, v Plzni Doubravce shozeny asi 4 pumy na okolní budovy. Nálety byly následně potlačeny užitím střeleckých letadel.

 

  1. 4. vyhlášen letecký poplach, ale bez odezvy. Nejspíše se jednalo pouze o cvičení ale i přes to se žáci museli jít schovat.

 

  1. 7. - vydávání vysvědčení. Toho dne byla tropická vedra, asi 30°C.

 

ŠKOLNÍ ROK 1944-1945

LETECKÉ NÁLETY:

V pondělí 16/10 a 23/10 byl letecký nálet, při prvním bylo poškozeno hlavně Slovanské údolí. Mimo to po několik dní vždy vyučování přerušeno pro letecké nebezpečí.

 

POPLACHY:

Letecké poplachy ruší velmi často chod normálního vyučování. Tak v sobotu 11. 11. byl během dne 3x poplach, ve středu 15. 11. dvakrát.

POVĚTRNOST:

Dne 1. února bylo krásné počasí, že teploměr ukazoval na slunci 11°C. Teprve následující dni se silně ochladilo a 24. února napadl sníh. Na slunci bylo -12°C.

 

PROHLOUBENÍ VYUČOVÁNÍ JAZYKA NĚMECKÉHO:

Několik učitelů se účastnilo pracovního dne němčinářů. O pár dnů déle byla společná hospitace.

 

ŠKOLNÍ FILM:

V sobotu 19/2 předváděn žactvu úzký film „Život na dně mořském“, 22. 2. pak žactvo školy bylo účastno předvádění filmu „Den mládeže“.

 

NÁLETY NA PLZEŇ: 16. 12. 1944 a 20. 12. 1944

 

V době poplachu v sobotu 16. 12. 1944 od 11:45 – 13:45 byl v 13. hod. učiněn nálet na Plzeň, při němž byla bombardována jihozápadní část města, Bory, Bezovka, Plynárna, čtvrť u nemocnice, Doudlevecká třída, Purkyňova ulice aj. Druhý nálet v téže době vykonán na Plzeň ve středu 20. 12. několik minut po 13. hodině, při čemž je bombardováno hlavní nádraží, zničeny však obytné domy v Nádražní třídě a Poděbradově třídě, téže poškozeny městské lázně, palác nového policejního ředitelství, školní budova nad Hamburkem aj.

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA:

 

Sociální pomoci obdařeno 26 dětí knížkami, školními potřebami a po 100 K., devět dětí mimo to ještě houskami. Nadílka byla spojena se žákovskou besídkou v pondělí 18.12. U osvětleného stromku shromáždilo se žactvo školy a po proslovu ředitele školy následovala zpěvní a recitační čísla. Poté následovalo rozdělování dárků. Školní slavnosti účastnili se dva zástupci Soc. péče. Kromě této nadílky bylo rozděleno nejpilnějším sběračům papíru z daru ministerstva hospodářství devět obálek s dopisními papíry.

 

LETECKÉ NEBEZPEČÍ:

Ve dnech 13., 14. a 15. února byl za den vždy třikrát houkán poplach, který pro Plzeň dopadl celkem dobře, až na několik domků poškozených u Všech svatých. 14. 2. na Popeleční středu, kdy byl nálet na Prahu, byli hloubkoví letci nad Bukovcem, kde poškodili vlakovou soupravu.

 

KVĚTEN:

Horký duben byl nabit elektřinou a denně se očekávaly veliké události, čemuž už nasvědčovalo bombardování Plzně. Čekali jsme dychtivě ---

  1. 5. hlášena smrt Hitlera. V noci z 1. na 2. května napadl sníh a silně se ochladilo (……)

.

ČERVEN:

Aby byly odstraněny mezery v národním uvědomění žáků zaviněné tím, že ubylo vyučování dějepisu, byly uspořádány přednášky pro žactvo. Poněvadž nebylo možno přednášeti v budově školní anebo v nějakém sále, shromažďovalo se žactvo v útulné zahradě hostince Svornost, kde bylo obeznámeno s historií naší hymny, životem p. prezidenta Masaryka a Beneše, historií této světové války, s českým odbojem, důležitými úseky čes. dějin. Přednášky konány ve dnech z 14. a 21. června.

 

15/6 v pátek dopoledne přijel do Plzně na pozvání americké armády p. prezident E. Beneš. Žactvo naší školy vítalo p. prezidenta na Rokycanově třídě.