Prezentace PedF UK
Vernisáž
Film
Média
Prezentace PedF UK

Prezentace naší práce pro vysokoškolské studenty PF UK

Studenti Veronika Benešová a Tomáš Švec spolu s paní učitelkou Jitkou Šimkovou vystoupili 4. dubna 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci programu k putovní výstavě Školákem ve válečných letech s prezentací své činnosti v projektu. Oba studenti, Veronika Benešová a Tomáš Švec, se zhostili tohoto úkolu s lehkostí, zaujetím i vtipem!
Pro budoucí učitele dějepisu si připravili podrobnou prezentaci, ve které popsali průběh svého pátrání, rozdělení rolí v týmu, zajímavosti i oříšky, které jim projekt přinesl. Shodli se na tom, že jim poznání minulosti vlastní školy pomohlo pochopit, jak důležitou úlohu škola v Kutné Hoře hraje, stejně jako to, že válečné období, jež zažívali ve škole jejich vrstevníci, bylo nesmírně obtížné.
Veronika promítla také svoji ročníkovou práci - krátký dokument o historii školy, včetně vyprávění pamětníka - někdejšího studenta.

Vernisáž

Vernisáž výstavy Školákem ve válečných letech v Kutné Hoře

21. května 2018 se konala vernisáž putovní výstavy Školákem ve válečných letech ve Spolkovém domě v Kutné Hoře.

Za město Kutná Hora se vernisáže zúčastnil starosta Josef Viktora a místostarosta Karel Koubský. Studenty školy - účastníky projektu - přijeli podpořit také Jan Špringl z Památníku Terezín a Marie Smutná z Institutu Terezínské iniciativy jakožto zástupci organizátorů projektu.
Vernisáž byla doplněna též hudebním vystoupením studentů, na housle zahrál Zdeněk Krajíček a na trombón Aleš Krincvaj.
.

Film

Dokumentární film Historie naší školy v období 2. světové války

5. června 2018 se v naší Střední průmyslové škole konal doprovodný program k putovní výstavě Školákem ve válečných letech.

Letáček k zahájení k putovní výstavy Školákem ve válečných letech.

Hlavním bodem doprovodného programu bylo promítnutí dokumentárního filmu, jehož autorkou je studentka Veronika Benešová.