Návštěva organizátorů ve škole
Setkání účastníků projektu v Památníku Terezín
Návštěva organizátorů ve škole

Návštěva organizátorů ve škole


25. února 2016 nás ve škole navštívili zástupci hned tří organizací, které se podílely na projektu, Magdalena Šustová z Národního pedagogického muzea a Knihovny J. A. Komenského, Marie Smutná z Institutu Terezínské iniciativy a Jan Špringl z Památníku Terezín.
Návštěva se odehrála v pozdějších odpoledních hodinách, takže se ve škole setkali pouze s vedoucí projektu, Mgr. Jitkou Šimkovou, se kterou probrali naše badatelské plány a prodiskutovali předpokládané výsledky práce na projektu.
Byli jsme velmi pilní, měli jsme v té době hotový dokonce již první návrh výstavního panelu!

Setkání účastníků projektu v Památníku Terezín

Setkání v Památníku Terezín, červen 2016


V červnu 2016 jsme se zúčastnili setkání školních týmů zapojených do projektu v období 2015/2016, které proběhlo v Památníku Terezín.


To jsme my při přípravě našeho tržního stolku, kde jsme předvedli dosavadní poznatky k projektu. Měli jsme vytvořený poutač/plakát, prezentaci, kopie dokumentů a fotografií. Půdní divadlo bývalých Magdeburských kasáren, Památník Terezín, 8. 6. 2016, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.