Bádání Nymburce
Setkání s pamětníkem
Setkání v Terezíně
Bádání Nymburce

Bádání ve Státním okresním archivu Nymburk se sídlem v Lysé n. L.

V lednu 2016 jsme s našimi paními učitelkami Leonou Mikušovou a Janou Třetinovou v rámci bádání a hledání informací k projektu navštívili archiv v Lysé nad Labem (oficiální název: SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem).
Jak můžete sami vidět na fotkách, každý z nás si navlékl bílé rukavičky, abychom neponičili dokumenty, a všichni jsme měli možnost nahlížet do složek a zjišťovat, co se dělo v naší škole v letech 1938–1945.

Setkání s pamětníkem

Setkání s pamětníkem

Během bádání nás napadlo, že by bylo prima sejít se s nějakým pamětníkem, který chodil do naší školy v letech 1938–1945 a který by nám mohl přímo říci něco o životě v tehdejší škole.
Podařilo se nám setkat s panem Jaroslavem Urbanem, bývalým žákem milovické školy v době Protektorátu Čechy a Morava. Dalšími pamětníky, se kterými jsme se seznámili, byli pan Aleš Kubeš a paní Libuše Hlavsová, rozená Matoušová.
Naše setkání s panem Urbanem se konalo 29. března 2016 ve škole. Měli jsme připraveno mnoho otázek a díky tomu jsme získali ještě více zajímavých odpovědí.
A navíc nám pan Urban přinesl ukázat fotky z doby své školní docházky.

Setkání v Terezíně

Setkání účastníků projektu v Památníku Terezín, 8.–9. 6. 2016

V červnu 2016 jsme se zúčastnili setkání školních týmů zapojených do projektu v období 2015/2016, které proběhlo v Památníku Terezín.
Nemohli jsme jet všichni, protože je nás v dětském zastupitelstvu hodně, takže jsme museli vyslat pouze naše zástupce.