Vernisáž
Práce SOČ
O výstavě v tisku
Vernisáž

Vernisáž výstavy Školákem ve válečných letech v Židlochovicích

Výstava Školákem ve válečných letech byla pro gymnázium zajímavou a úspěšnou akcí. Turistické centrum v Židlochovicích k ní připravilo plakát a studenti své verze letáku

Dne 25. září 2017 proběhla vernisáž, na kterou přijal pozvání host z Památníku Terezín Mgr. Jan Špringl a v dalších dnech byla výstava k dispozici nejen veřejnosti, ale hlavně židlochovickým školám. Navštívilo ji přes 800 žáků. Milým překvapením byla návštěva synovce Františka Bolelouckého, doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc.

Práce SOČ

Jak jsem se dostal k Františku Bolelouckému a SOČ

František Boleloucký je nedílnou součástí historie Gymnázia Židlochovice. Druhý ředitel hospodářské školy, kterou byla původně budova gymnázia, uznávaný zemědělský odborník, pedagog, renesanční osobnost s širokými zájmy a přirozenou autoritou, výborný otec, člověk, pro kterého bylo samozřejmostí pomáhat nejen svým blízkým, ale i spoluobčanům, hrdina, který položil svůj život v odboji.

Cesta k poznání životního příběhu Františka Bolelouckého byla zajímavá. V roce 2015 o něm napsal krátký historický příspěvek žák kvarty židlochovického gymnázia Jan Procházka. Splnil tak písemný úkol, který byl součástí účasti v celostátním kole Dějepisné olympiády. V dalším roce jsem se tématu ujal já, tehdy jsem chodil do sexty, a napsal jsem práci František Boleloucký. Přihlásil jsem se s ní do soutěže SOČ a současně do projektu Školákem ve válečných letech. Během postupu do okresního a krajského kola SOČ se obsah práce proměňoval vzhledem k tomu, jak jsem získával další informace z archiválií a také, když jsme s paní Švarzbergerovou připravovali panel putovní výstavy Školákem ve válečných letech. V krajském kole SOČ jsem se umístil na 4. místě.
Na jaře 2017 nastal ale nečekaný zvrat. Po zveřejnění práce na stránkách školy v archivu dějepisných prací přišla na gymnázium zpráva od doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc. a zjistilo se, že žije téměř devadesátiletá dcera Františka Bolelouckého Drahomíra. Po celou dobu psaní své práce jsem se potýkal se skutečností, že už v Židlochovicích nežijí vhodní pamětníci, a nedařilo se mi najít rodinu Františka Bolelouckého. Po setkání s oběma příbuznými práce dostala svou novou podobu.

V prosinci 2017 byla pak její převážná část publikována ve sborníku Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia (vydalo Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace, Židlochovice 2017, ISBN 978-80-270-3173-3).
Původní práci jsem rozšířil hlavně o problematiku Obrany národa v regionu. Práce František Boleloucký a Obrana národa na Židlochovicku byla v květnu 2018 oceněna Cenou Učené společnosti ČR v kategorii Středoškolský student

O výstavě v tisku

Výstava a židlochovický tisk

Ve Zpravodaji města Židlochovice se v říjnu a v listopadu 2017 objevily informace týkající se putovní výstavy Školákem ve válečných letech.