Konzultace s organizátory
Setkání v Terezíně
Konzultace s organizátory

Návštěva organizátorů ve škole

Koncem března 2016 nás ve škole v Židlochovicích navštívili dva z organizátorů, paní Magdalena Šustová z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Jan Špringl z Památníku Terezín, a pobavili se s námi o mém tématu a o tom, co a jak dělat, co má být výsledkem naší práce v projektu.